Chảo đá sâu lòng đáy từ Cookplus Hard & Light Lock&Lock Wor F26-F28-F30-F32

365.000₫
Nhà sản xuất Lock & Lock
Mã sản phẩm LHB6265-IH