Chảo sâu lòng E-Cook Deco Lock&Lock LED2265 - 26cm

295.000₫
Nhà sản xuất Lock & Lock
Mã sản phẩm LED2265Gr-IH