Dao nạo bắp cải của Nhật

40.000₫
Nhà sản xuất Nhật Bản
Mã sản phẩm 4991203147301