Dao nạo của quả lưỡi xoay của Nhật

40.000₫
Nhà sản xuất Nhật Bản
Mã sản phẩm 4956746080010