Hạt giống F1 hành là xanh giống Nga

50.000₫
Nhà sản xuất Nhập khẩu Nga
Mã sản phẩm 1430013501