Hạt giống F1 Kniphofia uvaria giống nga

50.000₫
Nhà sản xuất Аэлита
Mã sản phẩm 10029