Hạt giống F1 tử la lan đỏ đốm giống Nga

65.000₫
Nhà sản xuất Аэлита
Mã sản phẩm 0203