Hạt giống F1 Xạ Hương (Húng Tây Đức) giống Nga

55.000₫
Nhà sản xuất Nhập khẩu Nga
Mã sản phẩm 1430656108