Khay đựng tài liệu A4 (có thể xếp chồng)

40.000₫
Nhà sản xuất Nhật Bản
Mã sản phẩm 4905596431480